DESPRE NOI

SAI Swiss Capital Asset Management SA este o societate de administrare a investitiilor autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin autorizatia de functionare 4551/28.10.1998

SAI Swiss Capital Asset Management SA este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10183/09.10.1998, CUI 11070990 avand un capital social de 430.000 RON, cu sediul in Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices, et. 4, Sector 1, Bucuresti.

SAI Swiss Capital Asset Management SA are ca obiect principal de activitate:

  • administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.), avand numar de inregistrare in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400015 (in calitate de societatete de administrare a investitiilor)

  • administrarea fondurilor de investitii alternative (F.I.A), avand numar de inregistrare in Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400007 (in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative)

Societatea functioneaza din anul 1998 pana in anul 2005 sub denumirea de SAI Active Management International SA. In Decembrie 2005, are loc modificarea structurii actionariatului si a denumirii societatii, devenind SAI Swiss Capital Asset Management SA. Modificarea structurii actionariatului, a sediului si a denumirii au fost autorizate de catre CNVM prin Decizia nr 428/07.02.2006.

In anul 2007, SSIF SWISS CAPITAL SA a fost preluat de catre KBC SECURITIES NV, fiind modificata si denumirea acesteia in KBC Securities Romania SSIF SA. Astfel, actionarul majoritar al SAI Swiss Capital Asset Management SA devenind KBC Securities Romania SSIF SA.

Incepand cu a doua jumatate a anului 2011, Societatea de Servicii de Investitii Financiare (SSIF) Swiss Capital S.A este actionar semnificativ a SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA cu 99.99%. Societatea de servicii de investitii financiare desfasoara o activitate sustinuta la nivelul pietei de capital din Romania, situandu-se in mod constant intre primele 10 societati de brokeraj, in topurile realizate pe baza valorii tranzactionate in cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

De-a lungul celor aproximativ 8 ani de activitate, echipa SAI Swiss Capital Asset Management SA ( sub vechea denumire de SAI Active Management International SA) a administrat cu succes 4 Fonduri Deschise de Investitii, cu profile diferite; -FDI Active Clasic - fond cu profil monetar, care la data de 30.09.2003 avea un activ total de peste 465 mil ROL si un numar de peste 400 de investitori. -FDI Active Junior - fond diversificat, care la aceeasi data avea un activ total de peste 921 mil ROL, si un numar de peste 340 de investitori -FDI Plus Fidelity - fond de investitii in instrumente cu venit fix, care la data de 31.03.2004 gestiona active totale in valoare de peste 1.574 mil ROL, avand inregistrati un numar de peste 470 de investitori -FDI Active Dinamic - fond de actiuni , care avea un activ total de peste 2.315 milioane ROL la data de 31.12.2004 si un numar de peste 1800 de investitori.

De-a lungul timpului, in mod treptat, pe fondul restructurarilor profunde ale pietelor financiare din Romania, si restructurarii / reorientarii politicilor fostului actionar majoritar, se ajunge la o concentrare a celor 4 fonduri, FDI Active Clasic, FDI Active Junior, FDI Plus Fidelity fuzionand prin absorbtie cu FDI Active Dinamic, ultima dintre fuziuni avand loc in prima parte a anului 2004, cand FDI Active Dinamic absoarbe FDI Plus Fidelity.

Prin urmare, in prezent SAI Swiss Capital Asset Management SA administreaza cu succes Fondul Deschis de Investitii Active Dinamic. PDF file Procedura solutionare petitii PDF file Procedura privind politica de plasare a ordinelor PDF file PDF file Situatii financiare SAI Swiss Capital Asset Management 31.12.2015 IFRS PDF file Situatii financiare SAI Swiss Capital Asset Management 31.12.2016 IFRS PDF file FDI Active Dinamic IFRS 2015 PDF file FDI Active Dinamic IFRS 2016 PDF file FDI Active Dinamic IFRS 2017 PDF file Situatii financiare SAI Swiss Capital Asset Management 31.12.2017 IFRS PDF file FDI Active Dinamic IFRS 2018 PDF file Situatii Financiare SAI Swiss Capital Asset Management 31.12.2018IFRS PDF file FDI Active Dinamic IFRS 2019 PDF file Situatii Financiare SAI Swiss Capital Asset Management 31.12.2019IFRS PDF file Politica de investitii durabile PDF file FDI Active Dinamic IFRS 2020 PDF file Situatii Financiare SAI Swiss Capital Asset Management IFRS2020 PDF file FDI Active Dinamic IFRS 2021 PDF file Situatii Financiare SAI Swiss Capital Asset Management IFRS 2021 PDF file Guvernanta corporativa PDF file Nota Informare Ziarul Bursa .pdf PDF file Raport FDI Active Dinamic 31.12.2022_semnat.pdf PDF file sit fin cf IFRS-FDI AD 31.12.2022.pdf PDF file Nota Informare Bursa PDF file Raportare 31.12.2023 FDI Active Dinamic PDF file Sit fin cf IFRS-FDI AD 31.12.2023